ul. Garncarska 3/8
      31-115 Kraków
      Polska
      tel. (+48 12) 4229458
      fax. (+48 12) 6475752

      Elżbieta Stefańska urodziła się w Krakowie. Już we wczesnym dzieciństwie zdradzała niezwykłą muzykalność, a gry na fortepianie uczyła się u swego ojca - profesora Akademii Muzycznej - Ludwika Stefańskiego. Studia ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, pod kierunkiem wybitnego klawesynisty niemieckiego, profesora Hansa Pischnera z Berlina. Po uzyskaniu dyplomu swoje umiejętności wzbogacała na międzynarodowych konkursach w Sienie i Weimarze pod kierunkiem znakomitych, europejskich klawesynistów, m. in. takich jak: Zuzanna Ruzickva czy Ruggiero Gerlin.

      W roku 1964 otrzymała dwie pierwsze nagrody na Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi za wykonanie utworów kompozytorów epoki baroku - na fortepianie i klawesynie.

      W roku 1965 została laureatką głównej nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie, otrzymując równocześnie nagrodę specjalną im. Henri Ghez dla najlepszego klawesynisty konkursu.

      W następnych latach, za wybitne osiągnięcia artystyczne Trio Barokowego, została uhonorowana Nagrodą Miasta Krakowa, wraz z flecistką Barbarą Świątek i wiolonczelistą Jerzym Klockiem. "laur Melomanów Krakowskich" otrzymała "w dowód uznania i wdzięczności za popularyzowanie pięknej muzyki".

      Poza licznymi występami w kraju, Elżbieta Stefańska występuje często zagranicą, m. in. w takich krajach europejskich jak: Austria, Czechy, Bułgaria, Słowacja, Rumunia, Węgry, Rosja, Łotwa, Litwa, Ukraina, Francja, Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Anglia, Szwecja, Włochy, Hiszpania oraz w USA i Iranie.

      Uczestniczy również wielokrotnie w wielu krajowych i zagranicznych festiwalach jako solistka i kameralistka, m. in. w Hanowerze, Halle (Festiwal Haendlowski), Lipsku (Festiwal Bachowski), Shiraz (Iran), Orvieto, Interlaken (Szwajcaria), Gaming (Austria), Paryż.

      W repertuarze Elżbiety Stefańskiej znajdują się dzieła muzyki solowej i kameralnej epoki renesansu, baroku, klasycznej, jak również XX-wiecznej, w tym także muzyki kompozytorów polskich dawnych i współczesnych. Artystka w swej wieloletniej karierze muzycznej dokonała bardzo licznych nagrań radiowych i telewizyjnych, jak również płytowych dla Polskich Nagrań, Emi, Elektroli, Decca, Foni Centra.

      W latach 1974-82 była etatową solistką Komitatu ds. Radia i Telewizji.

      Elżbieta Stefańska, oprócz działalności koncertowej, brała czynny udział jako juror w konkursach muzycznych tak krajowych jak i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje I Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, która była organizatorem (Kraków 1985), pełniąc równocześnie funkcję przewodniczącej jury.

      W roku 1970 uczestniczyła w jury Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego w Monachium. W 1992 roku brała udział w jury Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Lipsku, a w 1993 w Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Warszawie. Była też jurorem w dwóch Ogólnopolskich Konkursach Gitarowych w Krakowie (w latach 1986-87). W roku 1990 jako juror uczestniczyła w Konkursie Pianistycznym w Taipei (Tajwan).

      Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie prowadzi klasę klawesynu. W latach 1981-90 pełniła funkcję kierownika Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych.

      W ostatnich latach 1990-93 na szlakach jej koncertowych podróży pojawia się wielokrotnie Japonia, Korea Południowa i Tajwan, w których to krajach odbyła liczne i znaczące w jej karierze artystycznej koncerty. Zaowocowały one wieloma nagraniami zarówno talewizyjnymi jak i radiowymi. Z okazji roku Mozartowskiego w firmie fongraficznej Pony Canyon (Tokio) nagrała osiemnaście Sonat W.A. Mozarta (sześć płyt CD) na instrumencie -pianoforte- z czasów kompozytora. Dla tej samej firmy nagrała również liczne utwory J.S. Bacha na klawesynie, także w wersji kompaktowej.

      Od 1991 tworzy duet fortepianowy ze swoją matką Haliną Czerny-Stefańską, koncertując z powodzeniem w kraju i zagranicą. Program duetu obejmuje dzieła kompozytorów od epoki klasycznej do współczesnej.


      DYSKOGRAFIA - wybrane dzieła

      1) Polskie Nagrania:        utwory J.S. Bacha
                                            Sonaty Scarlattiego
      2) PONY CANYON:    J.S. Bach, 6 Suit francuskich
                                            W.A. Mozart, 18 sonat na pianoforte
      3) EMI:                          J.S. Bach, Koncerty
                                            K. Penderecki: Partita
      4) DUX:                         J.S. Bach, Koncerty
      5) COSMO:                  Muzyka francuska, XVII i XVIII wiek

powrót
webmaster