Aktualności - ogłoszenia
   Sanktuarium
   Msze święte i nabożeństwa
   Duszpasterstwo:
      Domowy Kościół
      Duchowa Adopcja
      Neokatechumenat
      Wspólnota Żywych Kamieni
      Koinonia Jan Chrzciciel
      Rodzina Różańcowa
      Komisja Charytatywna
      Schronisko Św. Br. Alberta
      Duszpasterstwo Powołań
      Rocznica Komunii Świętej
      Bierzmowanie
      Duszpasterstwo chorych
      Grupa pokutna
      Bractwo św. Antoniego
      Pielgrzymka Grupa 2
   Nasi Patronowie
   Modlitewnik
   Rada Parafialna
   Dzielnica Czterech Wyznań
   Koncerty u Paulinów
   Chór Vita Nova
   Zwiedzanie
   Jubileusz
   Galeria foto
   Linki


Nadchodzące wydarzenia:
Miesiąc i rok: 07 / 2020
 << miesiąc  >>      << rok  >>


Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Skrzynka intencji
Prześlij nam swoją intencję, w której chcesz abyśmy się modlili:
Imię*
E-mail*
Treść intencji* Wideo

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

 

1. Geneza nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca

       W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, wyznała: Jezus pragnie, abym była bardziej znana i miłowana. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie.

        13 lipca udziałem trojga małych pastuszków stała się przerażająca wizja piekła. Matka Boża powiedziała do nich: Widzieliście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich uratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wiele dusz zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie… Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. (…) Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

        Innym razem Maryja prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników: Módlcie się, módlcie się wiele i składajcie ofiary za grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, albowiem nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

       Orędzie fatimskie nie zostało definitywnie zakończone wraz z cyklem objawień w roku 1917. Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedział: Miej współczucie z Sercem twojej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie Je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca: Spójrz, moja córko, na moje Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

         13 września 1939 r. nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i odtąd rozwija się na całym świecie.

       Miłość, modlitwa i ofiara - oto aspekty życia chrześcijańskiego, które Maryja wskazuje naszym czasom. Słyszymy słowa: Odmawiajcie codziennie różaniec! Oderwijcie serca wasze od grzechu i czyńcie pokutę dla wynagrodzenia Bogu za grzechy świata. Poświęćcie się mojemu Niepokalanemu Sercu; Niepokalane Serce Maryi jest ratunkiem dla świata, jedynym środkiem ocalenia.

2. Na czym polega nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca? Jak uczynić zadość prośbie Matki Najświętszej?

 

      Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W 1930 r. Pan Jezus wyjaśnił s. Łucji, dlaczego prosi o pięć sobót: Moja córko, (…) jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:


1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
2. Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej za  Matkę ludzi,
4. Bluźnierstwa tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki,
5. Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Ją bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.


       Zadośćuczynienie jest konieczne, ponieważ zniewagi wymierzone w Matkę Bożą w rzeczywistości ranią całą Trójcę Przenajświętszą. Dlatego Pan Jezus prosił: (...) zabiegaj nieustannie swoimi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania miłosierdzia tym biednym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić.

Warunki nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi:


spowiedź wynagradzająca; do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi;
 Komunia św. wynagradzająca w pierwszą sobotę miesiąca;
   część Różańca św. w pierwszą sobotę miesiąca;
 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi lub nad jedną z tajemnic w pierwszą sobotę miesiąca.

       Prośba Maryi dotyczy czterech warunków, zatem należy wypełnić wszystkie cztery warunki, a nie tylko niektóre, dowolnie wybrane.

Intencja wynagradzająca
 
      Wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego s. Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.
      Także Pan Jezus podkreślił to w objawieniu z 15 lutego 1926 r.: To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiać pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością…
      W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia tego nabożeństwa pomoże nam modlitwa pozostawiona 13 lipca 1917 r. przez Piękną Panią: Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
    

3. Istota i cel nabożeństwa

       Treść objawienia z Pontevedra nazywamy Wielką Obietnicą. Ale czy nie jest to raczej wielka prośba o współczucie?... Wpatrując się w obraz zranionego i nieustannie płonącego miłością Niepokalanego Serca Maryi, zaczynamy rozumieć, że w tym przeczystym Sercu to Miłość woła o miłość, a Ofiara zaprasza do ofiary. Co bowiem jest istotniejsze dla czcicieli Matki Najświętszej: obietnica łask czy radość z tego, że możemy przynieść pociechę cierpiącemu Sercu Matki? I która motywacja przynagla nas bardziej: osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci czy bolesna świadomość tego, że wiele dusz rani Niepokalaną? Dla każdego, kto prawdziwie miłuje Maryję, odpowiedź jest jedna - nie liczą się nasze korzyści, ważna jest tylko Matka Najświętsza. Szukajmy głębszej motywacji dla naszego ofiarowania się Maryi niż tylko pragnienie wykupienia się sprawiedliwości Bożej. Zapragnijmy ukoić ból Matki Najświętszej i wypełnijmy to żądanie z miłości do Niej! A wówczas naszym udziałem stanie się to, o czym pisała s. Łucja: „Myślę, że będziemy szczęśliwi, mogąc dać naszej najdroższej Matce niebieskiej ten dowód miłości, którego - jak wiemy - od nas oczekuje. Co do mnie, muszę wyznać, że nigdy nie czułam się tak szczęśliwa jak wtedy, gdy przychodzi pierwsza sobota”.
       A przecież ani Jezus, ani Maryja nie szukają tu tylko swojego własnego szczęścia. Głęboką przyczyną cierpień Maryi jest bowiem świadomość utraty (i to na wieki!) dusz Jej dzieci, za które Chrystus dobrowolnie przelał Swoją drogocenną Krew. Niepokalane Serce Maryi doświadcza przeogromnego smutku w obliczu pytania: czy śmierć Zbawiciela miałaby okazać się dla niektórych daremna!? Maryja w Fatimie wskazuje na biednych grzeszników, bolejąc nad tym, iż grozi im wieczne potępienie. Przypomina nam, że żyjemy nie dla siebie, ale dla Boga oraz że powinniśmy pomagać bliźnim, by i oni żyli dla Boga.
     Praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca jest zatem doskonałą formą realizacji dwóch przykazań miłości. Pamiętajmy, że największym pragnieniem świętych było kochać Boga i sprawiać, aby On był kochany. Jeśli będziemy praktykować nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

Współpraca – zaufać Bogu

       Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż „Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci” i pragnie „ułatwić nam drogę dostępu do Siebie”. Realizacja orędzia fatimskiego to nie tylko pojedynczy akt oddania się Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz odprawienie nabożeństwa pierwszych sobót, ale to codzienne życie tym oddaniem Bogu przez Maryję.
       Ci, którzy negują sens objawień fatimskich, nie wierzą, że mogą mieć swój udział w zmienieniu świata. Ale to NIE człowiek zmienia świat, tylko Bóg, który oczekuje ludzkiego zaufania. „Chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka” (św. Jan Paweł II). Każdy z nas jest wezwany do udziału w Chrystusowym zadośćuczynieniu, do naprawienia porządku, który naruszył grzech. Wynagradzającym jest sam Chrystus, jednakże zbawcze dzieło Boga przyjmuje również ludzki wkład, czego wyraźnym znakiem jest nawrócenie człowieka, a szerzej mówiąc - pokuta.
       Życie wynagradzające za grzechy świata jest w istocie niczym innym, jak tylko naśladowaniem Serca Jezusa cierpiącego. Dlatego to nie my, ale Pan Bóg zmieni świat, jeśli zrobimy to, o co On nas prosi. Nie jesteśmy w stanie nawrócić świata, ale Bóg tak. Potrzeba Mu jednak naszego ziarenka posłuszeństwa, byśmy jak Maryja powiedzieli: „fiat”. W Fatimie Matka Najświętsza ogłosiła, że to od naszego dzisiejszego zaangażowania zależy czas i kształt przyszłego zwycięstwa Jej Niepokalanego Serca.

 Zapraszamy do modlitwy z Jasnogórską Matką  Kościoła,
aby wynagradzać za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu.

Każde spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca:
godz. 10.30 - różaniec
godz. 11.00 - Msza Święta
 

 

 « Powrót

wydrukuj »       wyślij znajomemu »       ilość wyświetleń: 7665

WIDEO

KOMENTARZ WIDEO 

 

Żywa Korona Maryi


 

 

Seria PO PROSTU

  


 

 

 

   

  


21579851 dwiedzin od 2007-11-14                        wykonanie 1999-2020 MATinternet Zakopane       Powered by AntCms                   © Paulini Wrocław 2020