Polecane video

Ciekawe video

Warto oglądnąć

tu jesteś:   Strona główna

MODLIĆ SIĘ? - CO TO ZNACZY?
Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi najwyższe dobro. Chodzi tu oczywiście o modlitwę, która nie jest tylko przyzwyczajeniem, ale wypływa z głębi duszy, modlitwę, która nie ogranicza się do określonych godzin, lecz trwa nieustannie, zarówno w dzień, jak i w nocy.
 
 
 
 
 
 
 
 

Myśl bowiem nasza winna być zwrócona ku Bogu nie tylko w czasie modlitewnego skupienia, ale również wtedy, gdy oddajemy się zajęciom zewnętrznym, jak troska o ubogich, pielęgnowanie chorych itp., lub gdy wykonujemy jakieś inne pożyteczne dzieło. Wówczas także nasze myśli i pragnienia powinny tkwić w Bogu, aby to, co czynimy było zaprawione Soła Bożej Miłości, dzięki której stałoby się przyjemnym pokarmem dla Pana Wszechrzeczy.

Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym poznaniem Boga i pośredniczką miedzy Nim a ludźmi. Uniesiony przez modlitwę duch ludzki osiąga wyżyny nieba i obejmuje Boga niewypowiedzianym uściskiem, pożądając Boskiego mleka, jak dziecko przywołujące płaczem swoja matkę. Przedstawia własne pragnienia, a otrzymuje dary niewypowiedzianie doskonalsze od wszelkiej widzialnej rzeczywistości.

Modlitwa raduje ducha ludzkiego i uspokaja jego poruszenia. Nie polega jednak na słowach. Jest ona przede wszystkim pragnieniem zwróconym ku Bogu, niewysłowionym przywiązaniem się do Niego i nie pochodzi od człowieka, ale stanowi dar Bożej laski. Dlatego to Apostoł mówi: "Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami".

Modląc się szczerze, troszcz się o skromność i pokorę, dobre czyny i wielkoduszność. Ponad tym wszystkim niech się wznosi modlitwa, jako zwieńczenie domowego budynku twego serca. W tym wspaniałym królewskim pomieszczeniu przyjmujesz Tego, Którego obraz już posiadasz w świątyni swojej duszy, dzięki Jego lasce.


św. Jan Chryzostom  „O modlitwie”


 
powrót

    ilość wyświetleń 3503
289374 odwiedzin od 2011-09-28     1999-2022 © MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms