Polecane video

Ciekawe video

Warto oglądnąć
  Spotkania Biblijne

piątek ok. 1830 - po mszy św. wieczornej

 

wprowadzenie do „Lectio Divina” niedzielnych czytań mszalnych 

sala duszpasterstwa przy kancelarii parafialnej

  

Istnieje w tradycji chrześcijańskiej praktyka, która od wieków stanowi prawdziwą szkołę słuchania słowa Bożego. Przypomniał o niej Papież, bł. Jan Paweł II, w liście apostolskim Novo millennio ineunte zawierającym program duszpasterski na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa: Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie.

Lectio divina uczy, jak spotykać się ze słowem Bożym, jak je przemodlić i przyjąć całym życiem. Wśród wielu momentów wyróżnianych na drodze lectio divina szczególną uwagę zwraca się na kilka. Są to: lectio - meditatio - oratio - contemplatio.

Św. Hieronim pisze w jednym ze swoich listów do Eustochium, córki Pauli: Niech Cię zawsze strzeże tajemne mieszkanie twoje. Niech zawsze bawi z tobą wewnątrz Oblubieniec. Krótko mówiąc: chodzi o taki czas, który rozpala pragnienie i rodzi smak spotkania wolnego od ucieczki i niepokoju. Wygospodarowanie takiego czasu to prawdziwy wysiłek. Jeśli chce się doświadczyć mocy słowa Bożego, trzeba także odważyć się na wejście w przestrzeń odosobnienia i ciszy.

W odpowiedzi na Boże zaproszenie do pogłębienia więzi ze Słowem Bożym organizowane są w naszej parafii Spotkania Biblijne w piątki po wieczornej mszy św. Skupiają się one wokół komentarza do niedzielnych czytań mszalnych, stąd są jedynie wprowadzeniem w medytację nad Słowem Bożym niedzielnych czytań mszalnych, którą można przeprowadzić samemu w domu, bądź w świątyni w formie, którą proponuje Kościół - lectio divina.

 

Metoda medytacji „lectio divina” – Boże Czytanie 

 

I. Lectio (czytanie)

Czytaj uważnie tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch Święty dyktuje go dla ciebie. Słowo Boże, które zostało spisane, musisz usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Znajdź miejsce, które pomoże ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Wybrany tekst słowa Bożego czytaj powoli.

II. Meditatio (medytacja)

Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co Bóg do mnie mówi? Medytacja to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę słowa Bożego: skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na słowie - ono pomoże Ci zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł twoją uwagę - zadziwił lub zaniepokoił. Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym biblijnym fragmentem, który przychodzi ci na myśl.

III. Oratio (modlitwa serca)

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, wsłuchaj się w jego poruszenia, pozwól Bogu w nie wstąpić, abyś mógł opowiedzieć o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie, wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lectio i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest w twoim życiu.

IV. Contemplatio (kontemplacja – adoracja Boga)

Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam, gdzie On przebywa. Trwaj przed Bogiem i przy Nim całym sobą. Samą swą obecność uczyń modlitwą, wszak kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc. To trwanie serca przy Sercu Bożym. Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.    ilość wyświetleń 13172
305831 odwiedzin od 2011-09-28     1999-2022 © MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms